Brun Feminist

Behov for en fælles agenda – målet er sameksistens

Metoder som fordrer kritisk bevidstgørelse om konteksten kan skabe radikale sociale forandringer til det bedre i samfundet – hvad enten det drejer som om at flere engagerer sig i det lokale byliv, deltager i samfundsdebatten, eller påtager sig et ansvar på arbejdsmarkedet.

I mit arbejdsliv har jeg samarbejdet med samfundets udsatte kvinder, mænd og børn, her står det klart at tilfører viden, fakta og redskaber, skaber det empowerment og forandring. Det er det, som gør det muligt for den enkelte at træde i karakter og skille tyngende livssituationer ad fra strukturelle barrierer, som står i vejen for at kunne forbedre sit liv og gribe de muligheder som byder sig.

Debatten er desværre uoplyst og ensidig, fordi der er mange stemmer, som ikke finder vej og bliver repræsenteret, og tolkningerne af livsvilkårene som udsat er unuancerede og fordømmende. Det er i høj grad med til at skabe parallelsamfund og diskrimination.

Stifter af Brune Feminister

Baggrunden for at starte: Fokus på brune kvinders kamp mod diskrimination og undertrykkelse hør mere i radioudsendelsen.

Stemmer - Et samtidblik på køn og feminisme

Dansk Kvindesamfund lader 3 mænd og 11 kvinder komme med et bud på, hvad der er feminisme idag. Som Brun Feminist er jeg kommet med et bidrag. Se mere her.

Konsekvenser ved fokus på offergørelse istedet for faglighed

Radio24syv - fokus på faglighed

Konsekvenserne ved offergørelse af brune kvinder er stor, vores faglighed og viden bliver underkendt.

Det er desværre svært at bryde med de stereotype forestillinger, der hersker både i medierne men også i den “hjælpebranche” der er bygget op omkring brune kvinders frigørelse fra deres egen kultur, religion og fællesskaber.

Hør et meget gralt eksempel som understreger at der er behov for nye stemmer.

 

 

Magisterbladet

Her kan du læse om de forskellige nuancer der i den feministiske dagsorden.

Debatten om social kontrol

Debatten om social kontrol er brun og hvid – med vigtig. Sekteriske forhold skal ikke forveksles med religion og kultur, men skal holdes proportionel. Scroll ned i linket på siden her, og se mere.

Når lovgivningen rammer uskyldige

Projekt SYV - Vold og Udvisning

Læs mere om konsekvenserne ved en lovgivning der undertrykker.